Bejelentés


ÁLLAMPOLGÁRI JOGVÉDŐ KÖZPONT Emberi és polgári kötelességünk, hogy a jogainkat megv


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Hírek
Több nyelven a magyar állampolgárokért program!

A magyar állampolgárokat különböző információk érik külföldi tartózkodásaik alatt. Több szakmai aliroda tevékenységében prevenciós és jogvédő ismeretbővítő feladatokat lát el megbízott szakmai partnereivel 4 nyelven:angolul, németül, franciául és spanyolul. Állami támogatást nem veszünk igénybe, tevékenység díjazás ellenében történik. Mottó: Függetlenség, figyelmesség, ügyfél érdekvédelem, szakszerűség a felmerült jogsértésekben!

Ügyfél érdekvédelem az ügyfél kiszolgáltatottság ellen!

Elsősorban tájékozódást segítő információs konzultációk, vagy megbízás alapján ügyfél érdekvédelmi jelenléttel szakmai folyamatokban. Az információs jogvédő első konzultációk több szakterület képviselőivel történnek, díjazásuk méltányos. Állami támogatást nem használ fel,a megbízások elfogadása, elutasítása szerződéses szabadság alapján történhet, a munkadíj szabad megállapodás tárgya. Jelentkezzen jogsérelmével:06-305-992-+842 (10h-19h)

Ha Jogi egyetemi hallgató vagy! Szerezz gyakorlatot!

Ha igazoltan legalább II. évfolyamon megkezdted tanulmányaidat jogász hallgatóként, igazságügyi ügyintéző hallgatóként nappali tagozaton, levelező tagozaton jelentkezhetsz gyakornoknak! Szakmai tapasztalat, esetenkénti elismerés! Bonyolult ügyek, változó helyszínek! Ha igazi ügyvéd akarsz lenni küldj önéletrajzot és motívációs levelet! Győrből, Szegedről, Budapestről elsősorban! Jelentkezési lehetőség korlátozott számban a jogvedo@index.hu címen!

tovább >>


Önálló ügyvédek számára szakmai kooperáció!

Ha Ön már önállóan praktizáló ügyvéd szívesen fogadjuk jelentkezését! Érdekes, nem szokványos , összetett jogi ügyekben szakmai közreműködésre! Változó helyszínek, esetenként külföld. Rövid önéletrajz, szakmai orientáció megküldését a jogvedo@index.hu e-mail címre fogadjuk!

Civil aktívitás műhely - az országgyűlés támogatásával

Magyarország új intézményrendszere felismeri és elismeri a civileket, a civilmozgalmakat. Állampolgárok aktívabb önszerveződését akciókkal és díjkedvezménnyel, ugyanakkor civil jogvédő műhely beindításával támogatja a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ. Egyesület alapítás, párt alapítás, szakszervezet alakítás szakmai szolgáltatásai szabad díj megállapodással.

Magyarország és Európa a polgári mediatori eljárások helye

A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv célja a jogviták alternatív rendezéséhez való hozzáférés elősegítése és a jogviták egyezséggel történő rendezésének megkönnyítése azáltal, hogy ösztönzi a közvetítés igénybevételét, és biztosítja a közvetítés és a bírósági eljárás közötti kiegyensúlyozott kapcsolatot. Az illetékes hatóságok az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkeznek azon kérelmek befogadására, amelyek arra irányulnak, hogy a közvetítés eredményeképpen létrejött írásbeli megállapodás tartalmát végrehajthatóvá nyilvánítsák.

Tájékoztató az Alapvető Emberi Jogokról

"Az alapvető emberi és állampolgári jogok fogalmának, lényegének, tartalmának kialakulása, fejlődése hosszú történelmi folyamat eredménye. Három olyan nemzetközi szerződés van, amelyek az említett jogok mai értelemben vett „katalógusát" tartalmazzák. Ezek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény. Az említett egyezményekhez hazánk is csatlakozott, és ezzel kötelezettséget vállalt az emberi és állampolgári jogok tiszteletben tartására, védelmére. Az Alkotmány tartalmazza a legfontosabb alapjogok felsorolását, de nem kevésbé fontos ezek érvényre jutásának biztosítékrendszere. Ilyen legfontosabb biztosítékok az alapjogokra vonatkozóan csak törvényben lehet rendelkezni, de lényeges tartalmukat az sem korlátozhatja; vannak olyan alapjogok, amelyeket semmilyen körülmények között pl. szükségállapot, rendkívüli állapot - sem lehet korlátozni, felfüggeszteni; az alapjogok megsértése esetén megfelelő fórumrendszer (bíróságok, Alkotmánybíróság, ombudsman) áll rendelkezésre, a szankciókat pedig külön törvények (pl. Büntető Törvénykönyv, Polgári Törvény¬könyv stb.) tartalmazzák. A jogvédelem sajátos - nemzetközi szintű - eszköze a már említett „római egyezmény"-ben részes országok által életrehívott és működtetett Emberi Jogok Euróópai Bírósága. Minden, a szerződésben részes országot - így hazánkat is - egy bíró képvisel ebben a testületben, amelynek alapvető feladata, hogy az egyezménybe foglalt jogok és kötelezettségek tiszteletben tartását biztosítsa, ítéleteivel „kikényszerítse". (antiskola.eu)

Hír a jogvédelem áldatlan helyzetéről

"Nincsen cselekvési terve a kormánynak arra az esetre, ha egy magyar kisfiút külföldre csempésznek" - jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Morvai Krisztina, a Női és Gyermekjogi Központ vezetője. A jogvédő civil szervezet azt kifogásolta, hogy a mai napig nem került vissza az édesanyjához Türpüz Mehmet Károly, az a nyolc éves kisfiú, akit édesapja fél éve csempészett ki Törökországba. A bíróság korábban az anyának ítélte a gyermeket, a török-magyar állampolgárságú apa azonban 2004 júliusában a láthatás után nem vitte haza a kisfiút, hanem hamis útlevéllel Törökországba vitte magával. Az anyának azóta semmilyen információja nincs a kisfiúról. Morvai Krisztina elmondta: a kormánytól azt várják, hogy a belügyi, a külügyi és az igazságügyi tárca, valamint a legfőbb ügyész alakítson munkacsoportot annak érdekében, hogy a kisfiú minél előbb hazakerüljön. Ennek érdekében az anya és a civil szervezet decemberben nyílt levelet is intézett az érintett tárcákhoz, erre semmiféle választ nem kaptak. Morvai kifogásolta azt is, hogy a magyar hatóságok még nemzetközi elfogatóparancsot se adtak ki az apa ellen. A Női és Gyermekjogi Központ szerint az ügy megoldását az sem segítette, hogy mind Magyarország, mind pedig Törökország csatlakozott a "jogellenesen külföldre vitt gyermek visszaadásáról" szóló nemzetközi egyezményhez. Az egyezmény értelmében ugyanis a magyar kormány kérése után hat héten belül haza kellett volna kerülnie a kisfiúnak. Az anya, Bogosné Pap Edina a sajtótájékoztatón elmondta: a török hatóságok segítőkészek, hiányolják azonban a magyar kormány határozott fellépését.(részletek:köziglap.hu)

tovább >>


MÁJK

Sokan és sokféleképpen határozták meg a kormány első közel félszáz napját. Mi várakozással figyeljük Orbán Viktor miniszterelnök körlátogatását a minisztériumokban, egyeztetését az államtitkárokkal, miniszterekkel. Változik-e az érdemi párbeszéd a civilekkel, transzparens érdekérvényesítés eléri-e az Európában megszokott színvonalat, mint Dániában, vagy Brüsszelben? A családi válságban élők, szinglik és egyedülálló idősek és fiatalok az életminőség javulását hozó jogi dereguláció hatásait kevéssé, vagy egyáltalán nem érzik munkájuk, családi életük terhei viselése közben a választások után, az új kormány időszakában.(A letűnt korszakhoz hasonlóan mértéktelen bírságok hatóságoktól, joghézagok a perrendtartásban,vagyonvesztett állampolgárok stb.) A jogszabály dömping közben az értékes és a mikrovállalkozások, családok, egyéni vállalkozók életét könnyítő - költségvetést nem terhelő jogszabályi változások egyenlőre a parlamenti politikai kapkodásban nem mentek át a parlamentben, holott a parlamenti bizottságok időben megkapták a javaslatokat! A választói érdekek figyelembe vétele, közérdek politizálás hol maradt a döntések során? Egyre szélesebbre tárul Magyarországon a joghoz való hozzáférés hiányollója, a minőségi jogszolgáltatást el nem érők száma évről évre növekszik. Jogtudatosság javításában és a bürokratikus állampolgári terhek (hatósági bürokrácia, önkormányzati bürokrácia, kormányzati bürokrácia stb.)jogi eszközökkel való leépítésében szerepet vállalunk az elkövetkezendő években a megalapított Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ munkáján keresztül is.(részlet :Pécsi Újság)

tovább >>

CRPS (Civil Rights Protection Service - Hungary) / MAGYARORSZÁGI ÁLLAMPOLGÁRI JOGVÉDŐ KÖZPONT

 

A Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ az állampolgárok jogi kiszolgáltatottságának csökkentése, a jogtudatosság növelése céljával az állampolgárokat ért kiemelt jelentőségű elhúzódó per, egyéni károk ügyeiben aktív és pragmatikus jogvédelem, vagy csoportos jogsértések áldozatai részére információs és prevenciós, valamint szakmai támogató szolgáltatásokat nyújt.(SZTSZ)

ENSZ jogvédelemre vonatkozó egyezményeinek és az ENSZ jelentéseinek mindenben megfelelő független jogvédelem Magyarországon.

 

 

 

 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban tapasztalt döntésekről, az ENSZ jogvédelemmel összefüggő egyezményeiről, jogvédelmi jelentésekről hazai és nemzetközi médiumokon keresztül a közvélemény tájékoztatása, az európai emberi jogok és információk megismertetése útján vesz részt a jogvédő munkában.

 

A Magyarországi Állampolgári Akadémia ismeretbővítő előadásai, tréningjei a jogvédelem szerves részeként biztosítanak időszakról-időszakra továbbképzési lehetőséget a jogvédelem iránt érdeklődőknek.

 

Elsősorban tájékozódást segítő információs konzultációk, vagy megbízás alapján ügyfél érdekvédelmi jelenléttel szakmai folyamatokban.

 

Az információs jogvédő első konzultációk több szakterület képviselőivel történnek, díjazásuk méltányos.

 

Állami támogatást nem használ fel, a megbízások elfogadása, elutasítása szerződéses szabadság alapján történhet, a munkadíj szabad megállapodás tárgya.


Jellemzően intézményi lehetőségek bemutatása, illetve önálló szakmai teljesítők érdemi munkájával folytatott tevékenység a fő területe, amelyekben ügyfél érdekvédelmi jelenlétével vesz részt a jogvédő központ.

 

 

 

 

Hozzánk fordulóknak JOGTUDATOSSÁG KISZÉLESÍTÉSE TANÁCSADÁS - ISMERETKÖZVETÍTÉS - ELJÁRÁSOK JOGVITÁK LEZÁRÁSA ÉRDEKÉBEN - STRASBOURGBAN zajló döntések utáni információk!

 

Egyedi és sok tényezős peres ügyek, a bíróságokon kiszolgáltatott önállóan eljáró ügyfél, nemzetközi színtéren magyar állampolgár jogvitájában való ügyfél érdekvédelmi részvétel, Strasbourgi bírósági ügyek, nemzetközi és hazai igazságügyi mediátori eljárások információi és intézmény ismertetői együtt jelentik a felvállalt tevékenységünket, amelyben ügyvédek, ismert igazságügyi szakértők, ismert szakértők vállalnak önálló megbízással szakmai munkát. 

 

Állampolgári jogvédő tevékenységnek tekintjük a nem jogi segítségnyújtás jellegű betegjogi ügyekben való betegjogi érdekvédelmi tájékoztatást, vagy a civil aktivitás törvényes erősítését Magyarországon.

 

Konkrét ügyekben jellemzően önálló megbízottak, szakmai szereplők végeznek konkrét tevékenységet.

 

 

(Nem hárulhat minden feladat az Alkotmánybíróságra, különösen annak új jogszabályi hátterével.)

 

Különösen jelentős állampolgári panaszáradat jelzi gazdasági körbetartozások ügyeit Magyarországon, a válás-vagyonmegosztás körüli szülői jogok, gyermekjogi és a gyermektartásdíj körüli állapotokat,a gyermek és felnőtt eltűnési ügyeket, ahogy a végrehajtási eljárások napvilágra kerülő jogsértései emberi életek, családok tönkremenetelét eredményezi.

 

Az információk és intézményi ismertetők és a nyilvánosság kontrollja szükségességét folyamatos jelentkezések igénye mutatja.


 

 

 

Súlyos egyedi perekben, jogvitákban, több bírósági fórumot megjárt ügyekben igény van az ügyfél érdekvédelemre az ügyfél kiszolgáltatott helyzeteiben,információkra a nyilvánosság kontrolljának biztosítására és elkülönülten önálló szakmai szereplők, gazdasági szervezetek szakmai szolgáltatásara Magyarországon, ezek bővítésére.

 

A Magyarország területén eseti kihelyezett ügyfélfogadás lehetősége ezért fontos segítség a jogtudatosság, a pontos információk biztosítása érdekében a jogsértettek számára.Az állampolgári jogvédő tevékenység rendszeresen a nyilvánosság kontrollját jelenti, egyedi mérlegelések alapján akár Pro bono jelleggel. 

 

Társadalmi szervezetek részére - önálló civil aktivitás aliroda munkájával - alapításukhoz, közgyűléseik levezetéséhez méltányos díjazás ellenében nyilvános független jelenlétet, nyilvános információkban tájékozódást biztosítunk. Európai Jogvédő Napok szakmai programmal civilszervezetek rendezvényeiben vállalunk szakmai tevékenységet.

 

 

 

 

Alapító társadalmi szervezetek célja, hogy más társadalmi szervezetekkel együttműködésben elsősorban az együttműködő szervezetek tagjaival és megbízottaival közösen humánus, szakszerű és átfogó jogvédő és ügyfél érdekvédelmi segítséget, érdekvédelmi tájékoztatást nyújtson mindazok számára, akik valamely okokból kifolyólag nem képesek saját jogaik, jogi lehetőségeik érdemi és valós felismerésére, valamely jogvitában kialakult helyzetük miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy jogaikat a bírósági vagy hatósági igény állapotába juttassák.

 

 

 

 

A MAGYARORSZÁGI ÁLLAMPOLGÁRI JOGVÉDŐ KÖZPONT Budapesten és több vidéki, külföldi helyszínen (kiemelten: Győr, Tatabánya, Kecskemét, Székesfehérvár - Balatonfüred illetve Strasbourg, Mannheim, London konzultációs helyszínekkel stb.) biztosítja a hozzáforduló állampolgároknak esetenkénti szabadpiaci gazdasági szolgáltatását,jogvédő tevékenységét.

 

 

 

 

Fő tevékenységében a szabadpiaci szabályok jellemzői szerint magyarországi bírósági perelőkészítés vitarendezésében nyilvánosság kontroll, nemzetközi bírósági perelőkészítés, vagy perekben jogi képviselet alatt ügyfél érdekvédelem, igazságügyi mediatori eljárások és más ADR eljárások elősegítése az EK irányelveknek megfelelően elsősorban Európában és Magyarországon élő magyar állampolgárok részére.


Jogi segítségnyújtásban (Kormányhivatalok mellett) való részvételünket 2013. december 31-től szüneteltetjük.


 

 

 

A MAGYARORSZÁGI ÁLLAMPOLGÁRI JOGVÉDŐ KÖZPONT vezetője: Országbíró Zoltán


Ingatlan ügyletek, szerződés megszegéséből eredő jogsérelmek területén jogvédő vezető jogász: Dr. Bognár Csaba,  dr. Pete Gábor


Vállalkozási  jogsérelmek, gazdasági jogviták kiemelt jogvédő, vezető jogász: Dr. Dubinyák Réka, Madocsai B. Kinga


Polgári Jogi és családjogi, valamint média jogviták mediáció területén vezető jogvédő: Országbíró Zoltán


Hatósági, hivatali területén végzett hatósági közvetítés, bírósági per mediáció területén kiemelt jogvédő és kiemelt jogász jogvédő: Magyar Gábor, Dr. Tiba Zsolt


Gyermekvédelmi és kapcsolati mediáció területén pszichológus jogvédő: dr. Flamm János, Hegedűs Ákos


Szülői jogok, gyermeki jogok, családi vagyonvesztések területén jogvédő vezető jogász: Dr. Bognár Csaba,


Áldozati jogok a büntetőjog területén, szegregációs jogsértéseinek területén jogvédő vezető jogász: Dr. Mezei László, Horváth Brigitta


Károsultak jogai, pénzügyi-gazdasági jog területén gazdasági mediáció és kiemelt jogvédő: Frey Sándor, Pásztor Klára


Fogyasztói jogsérelmek, fogyasztói esélyegyenlőség, betegjogi jogviták területén kiemelt jogvédő: Pásztor Klára, Nagy Andrea, Hegedűs Ákos


Média jogviták területén kiemelt jogvédő: Törőcsik Attila, Dr. Dubinyák Réka


Szülői válság jelenségek, előzetes párkapcsolati mediáció területén kiemelt jogvédő: Pálfalvi Ildikó, Pásztor Klára


Társadalmi és közösségi partner: Hitéleti és egyházjogi jogsérelmek területén kiemelt jogvédő: Csatári Zoltán, Szilágyi István

 

 

 

 

Európai és nemzetközi tagállami érdekérvényesítés a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ keretében: az európai állampolgári alternatív jogvitarendezés, európai állampolgári média hozzáférés, sajtó és véleményszabadság javítása érdekében európai parlamenti és bizottsági érdekérvényesítő tevékenységünk Budapest-Brüsszel-Strasbourg-Berlin-London helyszínekkel történik: Bíró Mihály Márton, Siklódi NóraWikipédia (http://hu.wikipedia.org)Hága nemzetközi jogvédő képviselet a Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ részéről (Hágai Nemzetközi Bíróságon) Hága nemzetközi jogvédő képviselő  Pintér Viktória  Hága nemzetközi jogvédő, Sztrojnyi Róbert Hága nemzetközi jogvédő

 

Országbíró Zoltán A Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ vezető/alapító

Országbíró Zoltán

A Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ vezetője/alapító

 


Strasbourgi és Brüsszeli vezető nemzetközi jogvédő képviselő, ENSZ kapcsolattartási munkacsoport vezetője Országbíró Zoltán, Madocsai B. Kinga  jogvédő kapcsolattartó Service Civil International (SCI), Bíró M. Márton nemzetközi jogvédő, érdekérvényesítő képviselő Frankfurt, Strasbourg.

 


Civil aktivitás aliroda egyesület alapítás, párt alapítás, szakszervezet alapítás, adatváltozások eljárásaiban nyilvánosság kontroll jogvédő tevékenységet végez.Önálló gazdasági szereplők megbízatásainál ügyfél érdekvédelmi feladatokat lát el. Pintér Viktória, Dr. Sebők Dóra

 

JPVK -  Jogszolgáltatási Panasziroda És Vitarendezési Központ (aliroda)  vezetője: Országbíró Zoltán

 

Mit tehet a lakással rendelkező egy rosszul elsült adásvételi jogügylet után?

Hová fordulhat a megrendelő, ha a szakértő ki sem megy a helyszínre?


Hol tisztázható, hogy valóban történt-e ügyvédi mulasztás, vagy csak vélelem?

 

A Magyarországi Állampolgári Jogvédő Központ a jogvita kultúra állampolgárok számára előnyös változásain dolgozik több alirodával a jogvédelem területén.

 

Lassan közel 2 éve a jogszolgáltatás és kiegészítő igazságügyi szolgáltatások ügyfeleinek új, hatékony panaszirodát hoztak létre.

 

Az JPVK az állampolgárok számára egy független jogvédelmi lehetőség!

Kíméletes, de hatékony megoldást biztosít szakértőknek, ügyvédeknek, közjegyzőknek és jogsérelemre, kártérítésre gondoló, vitázó ügyfeleknek!

Bejelentkezés panaszos ügyekkel:  mbbk.office@index.hu


Regisztráció konzultációs időpontokra konkrét jogsérelmekkel, jogvédelemmel kapcsolatosan egyszeri méltányos átalánymunkadíj mellett történik:

 

Érdeklődők, jogsértettek, ügyfelek számára bejelentkezés: 06-305-992-842 (hétköznap:10-18h) 06-306-377-164 

 

Bejelentkezés e-mailben részletes adatokkal: jogvedo@index.hu ugyek.hu@index.hu


A bejelentkezések fogadása, időpont ütemezése és a szakmai megbízások elfogadásának és elutasításának jogát mindenkor és minden esetben fenntartjuk!
Üzenetküldés
Ha Ön magyar állampolgár jogsértések, peres ügyek, bírósági jogsértések, ügyvédi károkozások , végrehajtási eljárások sérelmezése jogvitáiban, pereiben személyes ügyében a 06-305-992-842 ügyfélváró számon fogadjuk! Kapcsolatfelvétel: peresugyek@index.hu

E-mail címed:
Szöveg:

Szavazás
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!